OPVOEDEN DOE JE NIET ALLEEN...

Het leven van jonge kinderen is een groot avontuur. Ze gaan al vroeg op ontdekkingsreis, waarbij ze stapje voor stapje onafhankelijker worden en steeds meer zelf beslissingen nemen.
Ouders, verzorgers en leerkrachten vormen als opvoeders de basis voor die ontwikkeling. Op weg naar volwassenheid moeten kinderen leren om te gaan met verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. Dat gaat niet altijd vanzelf.


ALS UW KIND ZICH ZORGEN MAAKT...

Soms komen kinderen in een situatie waarin ze zichzelf niet meer zijn. Ze worden angstig, agressief, of juist teruggetrokken. Een kind kan zonder aanwijsbare reden klachten hebben, zoals buikpijn en hoofpijn.
Ook komt het voor dat ouders zich afvragen:"waarom ontwikkelt mijn kind zich minder snel dan zijn leeftijdsgenootjes? Zijn er ontwikkelingsproblemen?
Is er iets anders aan de hand?" Ouders kennen hun kind het beste.
Toch kunnen bovenstaande- en andere signalen of opvoedingsvragen reden tot ongerustheid zijn.


EEN STEUNTJE IN DE RUG...

als je als ouder behoefte hebt aan steun en advies kan een eenmalig consult soms al heel verhelderend zijn, maar het kan ook het begin betekenen van een intensievere begeleiding.
Orthopedagoog / gz-psycholoog • Kinder- en jeugdpsycholoog Ingeschreven in het BIG-register als gezondheidszorgpsycholoog
BIG-inschrijfnummer: 6905168752 • Ingeschreven in het register Kinder- Jeugdpsycholoog van het NIP

SF-Designs.nl